^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

MAMY KRAJOWY CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE!

CERTYFIKATW dniu 18 grudnia 2015r. w Warszawie dyrektor szkoły Pan Tomasz Jarzembiński i Pani Katarzyna Śmigiel – szkolny koordynator promocji zdrowia odebrali z rąk Wiceminister Edukacji Teresy Wargockiej Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Na spotkaniu obecna była także prof. dr hab. Barbara Woynarowska – pomysłodawczyni Programu. W tej edycji podobny Certyfikat otrzymała 33 szkoły z 11 województw. Nasze województwo mazowieckie reprezentowała tylko 1 szkoła – właśnie Publiczne Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy.
Nasza szkoła jest pierwszym gimnazjum na Mazowszu i piątym w kraju z Certyfikatem Krajowym „To dla naszej szkoły ogromne wyróżnienie i piękne uwieńczenie kilkuletniego trudu całej społeczności szkolnej" – powiedział dyr. szkoły Tomasz Jarzembiński.
Scenariusze zajęć z naszej szkoły zamieszczone zostaną w kwartalniku „Oświata Mazowiecka", a obszerny materiał znajduje się w zakładce Dobre Praktyki na stronie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Certyfikat przyznawany jest na 5 lat, ale zaangażowani nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły i uczniowie zapowiadają, że „nie spoczną na laurach" i będą kontynuować swoją pracę w tym zakresie. Za wszelką pomoc składamy podziękowanie dla Pani Agnieszki Włodarczyk – koordynatora wojewódzkiego.

GALERIA

O nas na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - pobierz link

Szkoła Promująca Zdrowie

Czym jest promocja zdrowia?

Jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy jest sztuką interwencji w systemy społeczne i zachęcanie ich, aby rozwijały sie w kierunkach zdrowych środowisk.
Szkoła promująca zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej czyli uczniowie i wszyscy pracownicy podejmują działania aby poprawić swoje samopoczucie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć zdrowe środowisko,
zachęcają ludzi w innych siedliskach w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców uczniów, do podjęcia podobnych starań.

spz

Publiczne Gimnazjum im. ks. bp Jana Chrapka w Wierzbicy zostało przyjęte do sieci szkół promujących zdrowie w styczniu 2008 roku 14 lipca 2011 r. Kapituła szkół promujących zdrowie w Warszawie przyznała naszej szkole CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 4

3

 

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

Skład zespołu promocji zdrowia w roku szkolnym 2015/2016

Koordynator – Katarzyna Śmigiel

Nauczyciele:

Elżbieta Kowalczyk – psycholog, Arleta Łyżwa, Agnieszka Kopycka, Renata Szcześniak, Aldona Dzik, Maria Kowalczyk, Maria Mierzwa, Aneta Wziątek, Małgorzata Wasil, Anna Różycka, Andrzej Dzbuk, Dariusz Nowak, Dariusz Lech

Pielęgniarka szkolna – Halina Kępas

Pracownik obsługi – Aldona Pośnik

Rodzice – Rada Rodziców

Uczniowie – przewodniczący SU, łącznicy klasowi ds. promocji zdrowia

Łącznik promocji zdrowia w klasach:

1a – Marcin Motyka, Mateusz Rywacki

1b – Ewa Piskorz, Julia Szyszka

1c – Julita Konwa

1d – Julia Kiełek

2a – Weronika Szkopek

2b – Natalia Opalińska

2c – Natalia Idźikiewicz

2d – Aleksandra Łoboda

3a – Katarzyna Więcaszek

3b – Julia Nowak

3c – Weronika Gołuch

3d – Małgorzata Urbańska

 

Copyright © 2014. PG w Wierzbicy Rights Reserved.