^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Oddział specjalny

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Oddziału Specjalnego dla młodzieży z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym oraz znacznym przy Publicznym Gimnazjum im. ks bp Jana Chrapka w Wierzbicy.
Podstawą do objęcia ucznia kształceniem specjalnym jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczne lub niepubliczne poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.
Nauczanie odbywa się zgodnie z ramowym planem nauczania i wychowania dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Każdy z uczniów ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, przygotowujący do życia w społeczeństwie, dalszej nauki w szkole zawodowej, do szukania swojego miejsca w świecie ludzi dorosłych.

Na trzecim etapie nauczania (gimnazjum) prowadzone są następujące zajęcia edukacyjne:

  • funkcjonowanie w środowisku
  • muzyka z rytmiką
  • plastyka
  • technika (zajęcia komputerowe, gospodarstwo domowe, techniki różne, obróbka drewna)
  • wychowanie fizyczne
  • religia
  • zajęcia rewalidacyjne

Uczniom niepełnosprawnym można stworzyć dodatkowe możliwości sprzyjające rozwojowi w postaci przedłużenia czasu trwania nauki na każdym etapie edukacyjnym na okres jednego roku zwiększając proporcjonalnie liczbę zajęć edukacyjnych.
Uczniowie nasi biorą udział w wydarzeniach kulturalnych i społecznych.
Pracownia przystosowana jest prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jest bardzo dobrze wyposażona. Posiada aneks kulinarny (kuchenny), w którym uczniowiena zajęciach technicznych zapoznaja się z zasadmi BHP, obsługą urzadzeń AGD (lodówka, kuchenka elektryczno - gazowa, wilofunkcyjny robot kuchenny, frytownica, gofrownica, toster, czajnik elektryczny.

Wychowankowie pod okiem nauczyciela przygotowują potrawy o różnym stopniu trudności. Kształtują umiejetność posługiwania się pralką automatyczną, żelazkiem oraz maszyną do szycia. Uczniowie zaznajamiają się z obsługą komputera, posługują się różnymi aplikacjami np. filmy edukacyjne. Do dyspozycji jest również sprzęt rekreacyjny, rowerek staconarny oraz hala sportowa. 

Copyright © 2014. PG w Wierzbicy Rights Reserved.