^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zarząd Rady Rodziców

Przewodnicząca - Justyna Heromińska

Z- ca Przewodniczącej - Ewa Ziółko

Z - ca Przewodniczacej - Edyta Adamiec

Protokolant - Magdalena Rywacka

Członek Zarządu - Tomasz Kaczmarczyk

Wpłat na Radę Rodziców z uwzględnieniem informacji dotyczących imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza, można dokonywać na konto:

Południowo - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Oddział w Wierzbicy

97 9132 0001 0118 5765 2000 0010
Copyright © 2014. PG w Wierzbicy Rights Reserved.