^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Historia

Historia

Reforma edukacji przeprowadzona w 1999 roku spowodowała, że uczniowie od 1 września 1999 roku zamiast uczęszczać do klasy VII, rozpoczęli kolejny etap nauki w gimnazjum. Publiczne Gimnazjum w Wierzbicy zostało powołane Uchwałą Rady Gminy numer VI/57/99r w dniu 15 marca 1999 roku. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Wierzbicy. Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

Pierwszym dyrektorem placówki była powołana przez ówczesnego Wójta Gminy Aleksandra Piskorza Pani Anna Książek. Pani dyrektor powołała na swojego zastępcę Pana Tomasza  Jarzembińskiego. Przez pierwsze trzy lata gimnazjum mieściło się w budynku szkoły podstawowej. Nauka i praca odbywała się na dwie zmiany.

Kiedy podjęto decyzję o budowie nowego budynku z przeznaczeniem dla gimnazjum, uważnie obserwowaliśmy prace budowlane. Mieliśmy świadomość, że jest to ogromna inwestycja. Rada Gminy Uchwałą numer XXXXII/322/2002 z dnia 25 czerwca 2002 roku nadała oficjalnie Publicznemu Gimnazjum w Wierzbicy imię księdza biskupa Jana Chrapka. Był to jednomyślny wybór całej społeczności szkolnej. Każdego roku, w dzień śmierci patrona szkoły, 18 października obchodzimy Święto Patrona.

Dnia 2 września 2002 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy. Uroczystość ta została połączona z nadaniem szkole imienia księdza biskupa Jana Chrapka. Ważnym punktem tego szczególnego dnia była msza polowa, którą odprawił biskup Zygmunt Zimowski, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku gimnazjum.

Pani dyrektor Anna Książek odebrała symboliczny klucz do budynku z rąk ówczesnego wójta. W nowej hali sportowej można było zobaczyć program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów gimnazjum. Na uroczystość otwarcia gimnazjum przybyło wielu znakomitych gości. Szkoła zachwyciła zebranych zarówno rozmiarami jak i wyglądem.

Początek nauki i pracy w nowym budynku nie był łatwy, ale dzięki determinacji pani dyrektor, całej rady pedagogicznej i pracowników szkoły, wielu akcjom, kwestom, pomocy ludzi dobrej woli zakupiono podstawowe wyposażenie. Ogromną pomoc otrzymaliśmy również od sponsorów.

Od 1 września 2007 roku dyrektorem szkoły jest Pan Tomasz Jarzembiński, a jego zastępcą Pani Urszula Ziętek.

W roku szkolnym 2008/2009 w gimnazjum jest 15 oddziałów. Szkoła ma opracowany długoletni plan strategiczny uwzględniający zmiany demograficzne i wymagania XXI wieku. Wiele miejsca poświęca się nauce języków obcych i informatyki. Program szkoły kładzie nacisk na kształtowanie postaw i uczenie wielu przydatnych umiejętności. Młodzież bierze udział w licznych akcjach rozwijających aktywność obywatelską i uczących zasad demokracji. Wiele programów, projektów włącza uczniów w aktualne problemy Polski, Europy i świata. Młodzież jest przygotowana do życia w jednoczącej się Europie, zna swoje prawa i świadomie planuje własną karierę.

W szkole odbywa się wiele konkursów, apeli i uroczystości szkolnych. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, reprezentują szkołę i gminę w zawodach na szczeblu powiatu, województwa, kraju.

Wielu z naszych absolwentów podejmuje dalszą naukę w renomowanych szkołach ponadgimnazjalnych i na wyższych uczelniach i stają się doskonałymi fachowcami i specjalistami. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą liczyć na zrozumienie i pomoc nauczyciela.

Rodzice są partnerami szkoły, włączają się do współpracy z nauczycielami i dyrektorem szkoły Zabiegamy o ulepszenie wyposażenia szkoły. Uczniowie mają dostęp do komputerów i do internetu. W szkole działa monitoring, a dzięki władzom gminy przy pomocy dotacji z budżetu województwa budynek został ogrodzony, co znacznie zwiększyło bezpieczeństwo uczniów.

W 2003 roku szkoła uzyskała zaszczytny tytuł „Szkoły z klasą”. W 2011 roku Kapituła Szkół Promujących Zdrowie w Warszawie przyznała naszej szkole certyfikat „Szkoły promującej zdrowie”.

18 listopada 2008 odbyła się uroczystość nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum w Wierzbicy. O godzinie 10.00 w hali szkoły rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego, w czasie której ksiądz biskup poświęcił sztandar szkoły.

List mamy Patrona naszej szkoły Pani Genowefy Chrapek napisany w związku z uroczystością nadania sztandaru gimnazjum, który został odczytany w czasie Mszy świętej przez Pana dyrektora Tomasza Jarzembińskiego.

 

Skolankowska Wola, 2008.11.17

Publiczne Gimnazjum

im. ks. bp Jana Chrapka

w Wierzbicy

„tylko miłość się liczy w życiu człowieka, miłość do Boga i ludzi”

ks. bp Jan Chrapek

W bogatą panoramę dzieł noszących imię i ducha mojego syna ks. bp. Jana Chrapka w bardzo znamienity sposób wpisuje się Publiczne Gimnazjum w Wierzbicy. Jest mi niezmiernie miło, że stało się ono kontynuacją „żywych śladów” mojego syna, Waszego Patrona. Mój syn w każdej sytuacji i do każdego umiał mówić, a nie przemawiać, umiał przekazywać, a nie pouczać, doradzać, a nie nakazywać… Był zwykłym człowiekiem, pełnym wrażliwości, pogody ducha, miłującym Pana Boga. Wymownym tego dowodem są wspomnienia byłej już uczennicy Szkoły Podstawowej w Koszelewach Natalii, która w bardzo ciepłych słowach opowiedział o spotkaniu z moim synem: „Ksiądz biskup, gdy tylko znalazł czas, pisał do mnie. Pisał, że pamięta o mnie w modlitwie, ale także o tym, jak dużo ma pracy – dlatego listy od Niego tak cieszyły. Każdy list był bardzo serdeczny. Ksiądz biskup nigdy nie zapominał o pozdrowieniach dla moich rodziców i nauczycieli z mojej szkoły. Było mi bardzo miło, kiedy ksiądz biskup pisał, że ciągle ma mojego pieska, który przypomina o mnie i wszystkich dzieciach ze szkoły”. W dalszej części wspomnień Natalia pisze: „Kiedy przypominam sobie postać biskupa Jana Chrapka, to widzę człowieka o bardzo łagodnym spojrzeniu. Takiego księdza biskupa właśnie zapamiętałam, gdy widziałam Go pierwszy i zarazem jedyny raz”. Taki właśnie był mój syn serdeczny i wrażliwy, pochylał się w taki sam sposób nad niepełnosprawnym, dorosłym czy dzieckiem. Z każdym znalazł wspólny język, był zasłuchany w każdą ludzką biedę, dlatego Jego sposób bycia to najważniejszy testament, jaki nam pozostawił. Niezmiernie ucieszyło mnie zaproszenie, jakie od Was otrzymałam na uroczystość wręczenia sztandaru Publicznemu gimnazjum w Wierzbicy. Niestety nie będę mogła przybyć na tak doniosłą uroczystość, gdyż jestem osobą w podeszłym wieku już 80-letnią, a obecny stan mojego zdrowia nie pozwala mi na taki wyjazd. Łączę wyrazy szacunku i pozostaję w modlitwie.

Genowefa Chrapek

Po Mszy świętej nastąpiło przekazanie sztandaru społeczności szkolnej, a uczniowie złożyli ślubowanie.Pani Danuta Łozińska przedstawiła zebranym historię naszego gimnazjum. Po tej części zaproszeni goście i cała społeczność szkolna obejrzała program artystyczny przygotowany specjalnie na tę uroczystość przez nauczycieli i uczniów naszego gimnazjum. Montaż słowno-muzyczny poświęcony był Patronowi gimnazjum – księdzu biskupowi Janowi Chrapkowi. Uroczystość uświetnił występ chóru. Na zakończenie uroczystości słowa do zgromadzonych gości i społeczności szkolnej skierowali zaproszeni goście. Kilka dni po uroczystości na stronie internetowej Radia Plus Radom ukazała się następująca informacja: „Publiczne Gimnazjum imienia księdza biskupa Jana Chrapka w Wierzbicy ma swój sztandar. Dzisiaj odbyła się uroczystość jego nadania szkole. Uczestniczyli w niej m.in. wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek oraz starosta radomski Tadeusz Osiński. Mszy świętej przewodniczył biskup Zygmunt Zimowski. Zachęcał młodzież, aby wzorowała się na dwóch postaciach: błogosławionej Karolinie Kózkównie i biskupie Janie Chrapku. - Dzisiaj wspominamy błogosławioną, jej postać wpisuje się w historię naszego kraju, oddała swoje życie za wolność Polski. Z kolei biskup Chrapek mówił, że mamy tak żyć, aby ślady naszych stóp, przetrwały nas - powiedział biskup radomski. Dyrektor szkoły Tomasz Jarzembiński podkreślił, że sztandar to symbol najwyższych wartości, tradycji, honoru i umiłowania kraju. Zapewniam, że będzie on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszego gimnazjum - powiedział dyrektor Jarzembiński. A tę informację można znaleźć na stronie intrnetowej Starostwa Powiatowego: „Podczas uroczystej mszy świętej w Publicznym Gimnazjum imienia biskupa Jana Chrapka w Wierzbicy Ordynariusz Diecezji Radomskiej ksiądz biskup Zygmunt Zimowski poświęcił sztandar. Motywem przewodnim uroczystości były, wyhaftowane także na sztandarze słowa Patrona: Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Cię. Po zakończeniu mszy świętej historię placówki przedstawiła pani Danuta Łozińska, po czym uroczyście przekazano nowy sztandar szkole. Dyrektor gimnazjum Tomasz Jarzembiński zapewniał, że sztandar to symbol wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej szkoły. Uczniowie zaś ślubowali, że "będą służyć Ojczyźnie rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem, dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować oraz okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom i kolegom". Po ślubowaniu młodzież przybliżyła sylwetkę patrona w specjalnie przygotowanym na tę okazję programie artystycznym. Dominik Duralski powiedział m. in., że bp Jan Chrapek był i jest wzorem do naśladowania. - Jesteśmy dumni, że jest naszym patronem, to była ważna postać w polskim Kościele. Był obecny nie tylko w mediach, ale troszczył się też o młodzież i ubogich - powiedział gimnazjalista. Patronat honorowy nad uroczystością sprawowali: starosta radomski Tadeusz Osiński, wójt gminy Wierzbica Dariusz Myśliwiec oraz firma RAFIZ – fundator sztandaru. Wśród gości przekazujących gratulacje i pamiątki dla szkoły byli między innymi: wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożena Pacholczak, radny Sejmiku Bogumił Ferensztajn oraz radni powiatowi Małgorzata Kowalska i Zdzisław Dulias.

Copyright © 2014. PG w Wierzbicy Rights Reserved.