^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 Patron

 

Ksiądz Biskup Jan Chrapek urodził się 18 lipca 1948 roku w Józefinie, w diecezji sandomierskiej. Ukończył szkołę średnią w Krakowie. W roku 1969 rozpoczął studia seminaryjne jako alumn w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła. Ukończył też studia w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Przyjął święcenia kapłańskie w roku 1975 w Miejscu Piastowym z rąk ks. biskupa Ignacego Tokarczuka. Podczas uwieńczonych doktoratem studiów specjalistycznych na KUL związał się z ruchem oazowym. Od 1979 roku był wychowawcą w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Michalitów w Warszawie. W latach 1981-83 był rektorem Papieskiego Sanktuarium koło Rzymu, był redaktorem naczelnym miesięcznika "Powściągliwość i Praca", wykładowcą na ATK i duszpasterzem inteligencji w parafii Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie. W latach 1986-92 był przełożonym generalnym Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Ksiądz biskup Jan Chrapek to autor szeregu książek i artykułów poruszających problematykę etyki środków społecznego przekazu oraz obecności Kościoła w mediach.

Sakrę biskupią przyjął 5 czerwca 1992 roku w Drohiczynie z rąk arcybiskupa. Józefa Kowalczyka. W diecezji drohiczyńskiej był biskupem pomocniczym, a po dwóch latach objął podobne stanowisko w diecezji toruńskiej. Jako biskup koordynował dwie ostatnie pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny, w roku 1997 i 1999. Z ramienia Rady Konferencji Biskupich Europejskich odpowiadał za media w Europie Środkowo-Wschodniej. Był wykładowcą najpierw na ATK, a potem na UKSW i na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z twórców Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Został mianowany biskupem radomskim 28 czerwca 1999 roku. Urząd objął 21 sierpnia. Niedługo potem został powołany do Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu. Aktywnie uczestniczył w organizacji w Radomiu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego marzeniem było otwarcie w Radomiu Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego. Z jego inicjatywy w Radomiu otwarte zostały stołówki dla ubogich, uruchomiona przychodnia lekarska dla ludzi ubogich i pozbawionych ubezpieczenia, klub młodzieżowy "Arka", bezpłatna Linia Braterskich Serc - telefon zaufania. Był pomysłodawcą I Kongresu Misyjnego Dzieci Diecezji Radomskiej.

Ordynariusz radomski zginął 18 października 2001 roku w wypadku samochodowym w miejscowości Siekluki, niedaleko Białobrzegów.

Jego ulubione powiedzenie, często powtarzane ludziom mediów - "Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię" - stało się hasłem przyświecającym dziennikarzom starającym się w sposób odpowiedzialny i prawdziwy opisywać rzeczywistość. Słowa te stały się również mottem naszej szkoły.

Po śmierci księdza biskupa Jana Chrapka powstało wiele upamiętniających Go inicjatyw. Przykładem może być przyznawana co roku dziennikarska nagroda „Ślad” lub nagroda „Viventi Caritate”.

Bp Chrapek miał 53 lata, był jednym z najpopularniejszych polskich biskupów, szczególnie dobrze znanym w środowisku dziennikarskim, z którym od lat blisko współpracował. Jego dewizą biskupią były słowa: "Quis ut Deus" (Któż jak Bóg).

Ksiądz biskup Jan Chrapek 12 kwietnia 2001 roku gościł w naszym gimnazjum. Po Jego wizycie pozostał ślad w Kronice Szkoły. Oto wpisane słowa: „Uczestnicząc w pięknej prezentacji obrzędów i zwyczajów religijno-ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi miałem okazję podziwiać pomysłowość i kulturę nauczycieli i uczniów tutejszego gimnazjum. Życzę, aby to trwało.”

 

Copyright © 2014. PG w Wierzbicy Rights Reserved.