^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Poczet sztandarowy

Sztandar szkoły to symbol jej historii i tradycji. Jest on używany w najważniejszych uroczystościach szkolnych i rocznicowych zgodnie ze szkolnym ceremoniałem:
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

  • ślubowanie klas pierwszych
  • państwowe uroczystości rocznicowe
  • ceremonia ślubowania klas pierwszych
  • ceremonia klas kończących szkołę
  • ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego
  • powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę
  • na zaproszenie do obchodów w szkołach lub innych instytucjach

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a jego przechowywanie i prezentowanie - postawy szacunku. Osoby wchodzące w skład pocztu sztandarowego to uczniowie osiągający dobre wyniki w nauce i wyróżniające się osobistą kulturą. Insygnia pocztu sztandarowego to biało - czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze oraz białe rękawiczki.

W bieżącym roku szkolnym członkami pocztu sztandarowego są:
Wojciech Leśniewski
Monika Kozak
Natalia Rusinek
Mateusz Drabik
Jakub Zawisza
  •  DSC2115
Copyright © 2014. PG w Wierzbicy Rights Reserved.