^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Stypendyści w roku szkolnym 2016/2017

Uczennica Joanna Kuźdub w roku szkolnym 2016/2017, pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego pani Izabeli Wójcik, pracowała nad realizacją projektu pt.: Nasi brytyjscy idole. Dzięki temu poszerzyła swoje umiejętności językowe i zainteresowania kulturą brytyjską, a wyniki swojej pracy przedstawiła w prezentacji multimedialnej.

2 JK

Uczennica Magdalena Ziółczyńska w roku szkolnym 2016/2017, pod kierunkiem nauczyciela chemii pani Małgorzaty Kamienik, pracowała nad realizacją projektu pt.: Wpływ witamin i składników mineralnych zawartych w produktach żywnościowych na organizm człowieka. Dzięki temu wykształciła postawy badawcze, umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń, przeprowadzania sondażu, opracowywania ankiet i promowania zdrowego sposobu odżywiania, a wyniki swojej pracy przedstawiła w prezentacji multimedialnej.

4 MZ

Uczeń Mateusz Drabik w roku szkolnym 2016/2017 pracował nad realizacją projektu pt.: Jak programować z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych? pod kierunkiem nauczyciela informatyki pani Iwony Konopki. Dzięki temu poszerzył swoją wiedzę na temat różnych języków programowania, rozwinął umiejętności informatyczne w zakresie programowania. Wyniki swojej pracy przedstawił w prezentacji multimedialnej.

1 MD

Uczeń Marcin Motyka w roku szkolnym 2016/2017 pracował nad realizacją projektu pt.: Jak projektować gry w języku programowania JAVA? pod kierunkiem nauczyciela informatyki pani Iwony Konopki. Dzięki temu poszerzył swoją wiedzę i umiejętności informatyczne w zakresie programowania. Wyniki swojej pracy przedstawił w prezentacji multimedialnej.

3 MM

Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Stypendyści w roku szkolnym 2015/2016

Uczennica Zuzanna Kwiatkowska w roku szkolnym 2015/2016 pracowała nad realizacją projektu pt.: Oczy u ludzi i zwierząt – kto może długo cieszyć się dobrym wzrokiem? pod kierunkiem nauczyciela biologii pani Katarzyny Śmigiel. Dzięki temu poszerzyła swoje umiejętności i zainteresowania, a wyniki swojej pracy przedstawiła w prezentacji multimedialnej.

prezentacja Jak widzi Twój pies Jak zadbać o swoje oczy cz. 1 Jak zadbać o swoje oczy cz. 2

Uczennica Paulina Marczykowska w roku szkolnym 2015/2016 pracowała nad realizacją projektu pt.: Jakie przekształcenia geometryczne dostrzegamy wokół nas? pod kierunkiem nauczyciela matematyki pani Agnieszki Kopyckiej. Dzięki temu poszerzyła swoje umiejętności i zainteresowania, a wyniki swojej pracy przedstawiła w prezentacji multimedialnej.

prezentacja

Uczennica Julita Konwa w roku szkolnym 2015/2016 pracowała nad realizacją projektu pt.: Z angielskim na co dzień – czy potrafię skutecznie porozumiewać się w języku angielskim pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego pani Izabeli Wójcik. Dzięki temu poszerzyła swoje umiejętności językowe, zainteresowania, a wyniki swojej pracy przedstawiła w prezentacji multimedialnej, załączyła przygotowane i nagrane przez siebie filmy.

 prezentacja My favourite films My favourite place  My favourite place 2 22 Police investigation

Uczeń Marcin Motyka w roku szklonym 2015/2016 pracował nad realizacją projektu pt.: Jak powstaje liczba? Różne systemy liczbowe pod kierunkiem nauczyciela matematyki pani Agnieszki Kopyckiej. Dzięki temu poszerzył swoje umiejętności i zainteresowania, a wyniki swojej pracy przedstawił w prezentacji multimedialnej

prezentacja

Uczeń Mateusz Drabik w roku szkolnym 2015/2016 pracował nad realizacją projektu pt.: Grafika komputerowa – jak tworzyć i przetwarzać obrazy? pod kierunkiem nauczyciela informatyki pani Iwony Konopki. Dzięki temu poszerzył swoją wiedzę i umiejętności informatyczne w zakresie grafiki komputerowej. Wyniki swojej pracy przedstawił w prezentacji multimedialnej.

prezentacja

Uczennica Nadia Piątkowska w roku szkolnym 2015/2016 pracował nad realizacją projektu pt.: My World on the blog. Mój świat na blogu – relacjonowanie najciekawszych faktów z własnego życia w języku angielskim pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego pani Iwony Konopki. Dzięki temu wzbogaciła zasób słownictwa, struktur gramatycznych. Rozwinęła umiejętność płynnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie. Wyniki swojej pracy przedstawiła w prezentacji multimedialnej.

prezentacja My interersts My town

Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Ucznnica Zuzanna Matysiak w roku szkolnym 2014/2015 pracowała nad realizacją projektu pt.: "Skały i minerały w naszej okolicy" pod kierunkiem nauczyciela geografii Barbary Motyki. Dzięki temu poszerzyła swoje umiejętności i zainteresowania, a wyniki swojej pracy przedstawiła w prezentacji multimedialnej.

skaly

Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Uczniowie Zuzanna Stępień i Daniel Łyżwiński w roku szkolnym 2014/2015 pracowali nad realizacją projektu pt.: "Mozaiki i Parkietaże" pod kierunkiem nauczyciela matematyki Krystny Sitkowskiej. Dzięki temu poszerzyli swoje umiejętności i zainteresowania, a wyniki swojej pracy przedstawili w prezentacji multimedialnej.

mozaiki

Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Uczniowie Patrycja Pastuszka i Piotr Konwa w roku szkolnym 2013/2014 pracowali nad realizacją projektu pt.: "Figury przestrzenne w otaczającej nas rzeczywistości" pod kierunkiem nauczyciela matematyki Agnieszki Kopyckiej. Dzięki temu poszerzyli swoje umiejętności i zainteresowania matematyczne, a wyniki swojej pracy przedstawili w prezentacji multimedialnej.

Copyright © 2014. PG w Wierzbicy Rights Reserved.